Skrevet i 2011:

Gå til oversigt over alle artikler om hesteavl

Gå til forsiden af www.ishest.dk

 

Adam frá Meðalfelli – måske den bedste Hrafn-søn?

Adam ved Landsmót 1986, redet af Erlingur SigurðssonNår særligt avlsinteresserede taler om hvilken hingst, der er den bedste søn af berømte Hrafn 802 frá Holtsmúla, har det gennem mange år været de to ærespræmiehingste Þokki 1048 frá Garði og Kolfinnur 1020 frá Kjarnholtum, der har været de mest oplagte kandidater. I de senere år har den noget mere omdiskuterede Adam 978 frá Meðalfelli, dog blandet sig i ”topstriden” og efter Landsmót 2011 er der en del, der mener, at Adam faktisk er den bedste søn af Hrafn 802 på den lange bane.

Adam er morfar til Orri frá Þúfu. Derfor har Adam naturligvis en betydelig aktie i succeshistorien om denne hingst. Men hvis Orri var det eneste aftryk, Adam havde haft på islandsk hesteavl, så havde man nok afskrevet ham som et ”one-hit-wonder”, og så havde det ikke været relevant at skrive denne artikel.

Adam blev født i 1979 og er avlet af Einar Ellertsson, som også ejede Adam gennem hele hans liv. Adam er efter hoppen Vordís 4726 frá Sandhólaferju og som sagt Hrafn 802 frá Holtsmúla. Hrafn behøver ikke nærmere introduktion. Han er en af historiens mest succesrige og gennemslagskraftige avlshingste i Island.

Vordís 4726 frá Sandhólaferju
Vordís er individkåret i 1978 som 7-åring med resultatet 7,90-7,85=7,88. Hun er efter Hylur 721 frá Kirkjubæ og er dermed halvsøster til ærespræmiehingsten Þáttur 722 frá Kirkjubæ. Hylur fik 1. præmie for afkom helt tilbage i 1974 og avlede smukke heste med taktfaste gangarter, men dog ofte med lidt for blød vilje, hvilket ofte kendetegnede datidens Kirkjubæ-heste. Vordís har vist sig at være en særdeles god avlshoppe. Ud af hendes i alt 13 afkom er 11 kåret og heraf er hele 8 afkom kåret med 1. præmie. Gennemsnittet for samtlige kårede afkom er på 7,93-8,13=8,03. Vordís fik 1. præmie for afkom både i 1991 og 1994. At hun aldrig fik ærespræmie for afkom, er vel blot endnu et markant eksempel på, at BLUP har store begrænsninger i praksis. Domsordene fra afkomskåringerne fortæller, at Vordís har avlet kønne og velrejste afkom med gode gangarter, herunder især god tölt og trav. Afkommene har et nemt sind og rimelig god vilje.

Hendes højest kårede afkom er hoppen Eydís frá Meðalfelli, som i 1996 opnåede tæt på de magiske 9,00 for rideegenskaber og som er en helt fantastisk hoppe med super tölt og gangarter i det hele taget. Eydis er mormor til den nye superstjerne i Island Spuni frá Vesturkoti, som også har Adam i sin faderlinie, så Spuni er faktisk linieavlet ud af Vordís.

Omstridt og omdiskuteret
Adam blev kåret første gang som 4-åring på Gunnarsholt i 1983 og fik en efter datiden helt exceptionelt høj kåring på 7,90-8,35=8,13 og bl.a. 9,0 for tölt og forpart og 8,5 for pas, vilje og form. Så vidt jeg har kunnet grave mig frem til i WorldFengur, var denne kåring dengang den højeste, der nogensinde var opnået for en 4-års hingst. Året efter blev Adam fremstillet endnu engang ved forårskåringen på Gunnarsholt og var bedst blandt denne kårings super firkløver af 5-års Hrafn 802 sønner, der udover Adam selv bestod af Blakkur frá Reykjum, Snældu-Blesi frá Árgerði og Víðar frá Viðvik. Adams kåring var på 7,83-8,65=8,25 og han havde bl.a. 9,0 for tölt, sind og form og 8,5 for trav, pas, vilje, hoved, forpart og overlinie. På minussiden talte, at han fik 7,0 for både benkvalitet og benbevægelse.

Efter sine flotte kåringer på Gunnarsholt i 1983 og 1984 var Adam meget omdiskuteret blandt avlerne i Island. Mange mente, at han manglede vilje og at de 8,5 han havde fået for vilje, var for meget. Jeg arbejdede på en gård i Island i sommeren 1984 og kan tydeligt huske, at berideren på gården benyttede lejligheden til at diskutere Adams, efter hans mening manglende vilje, med alle og enhver, der kom på besøg.

Landsmót 1986
Adam stillede til kåring igen ved Landsmót 1986 og blev her nr. 3 i klassen for 6 år og ældre hingste. Adam steg nu til 8,00 for bygning, men faldt til gengæld i rideegenskaber til 8,41. Hans tölt og form faldt til 8,5 og viljen til 8,0 i forhold til 5-års kåringen, til gengæld steg trav til 9,0. I Hrossaræktin 1986 fik han følgende kommentar:

”Adam 978 er en kæmpeflot ridehest med 1. præmie for bygning, tölt og trav er utroligt godt og  smukt, tölten dog en smule ringere nu end tidligere og det var en svær beslutning at sænke karakteren fra 9,0 til 8,5, som vi nu gjorde, men bevægelsen er mindsket, mens travet holdt sig på niveau. Adam har et godt og pålideligt sind og er tilpas villig til at adskille alle gangarter med god rummelighed og løft. Adam må forventes at avle en del højrejste, flotte heste”.

Adam var meget smuk at skue på dette stævne. Gangarterne var rene og flotte, men man sad alligevel lidt med fornemmelsen af, at lidt mere vilje og power ville gøre underværker.

I de efterfølgende år frem mod afkomskåringen i 1991 blev Adam pænt brugt uden dog at være decideret modehingst. I modsætning til de fleste af datidens bedste hingste forblev Adam i privat eje hos avleren Einar Ellertsson og blev aldrig købt af en avlsforening, hvilket måske også har spillet ind på hvor meget han blev brugt.

Afkomskåre med 2. præmie
Ved Fjórðungsmót på sydlandet i 1991 stillede Adam 12 år gammel med en afkomssamling. Domsordene lød:

”Adams afkom har flotte hoveder med godt udtryk. Halsen er velrejst, dog noget kraftig og dyb, men med god mankekam. Ryggen er nogle gange lige og krydset tagformet og middellangt. Kroppen er tung. Seneadskillelsen er ikke god og benene er ikke tørre, men ser rimelige ud. Drejninger i koderne er fremherskende, særligt på forbenene. Hovene er særdeles gode.


Afkommene er ganske alsidige, de tölter godt og har rimelig god trav og pas, men disse gangarter er dog fremragende i nogle af afkommene. Pas er dog sent udviklet. Afkommenes vilje er meget svingende, men sindet er meget pålideligt og ukompliceret. Afkommene har godt hårlag og har særdeles flot form under rytter. Adam afkomskåres med 2. præmie.”

I de øvrige kommentarer til Adams afkomskåring i Hrossaræktin 1991 fremhæves det, at hans afkom er meget flotte typer, men med mindre god benbygning. Mange er flotte under rytter, velrejste og med godt benløft i tölt. Dette trækkes dog ned af, at nogle afkom har tendens til en tung vilje og tung bygning.

Adam viste ved selve stævnet en samling velrejste og virkelig flotte afkom med rigtig god tölt og flotte bevægelser. Alle de fremviste afkom var bedømt med 1. præmie. Alligevel fik Adam ganske overraskende for mange kun 2. præmie for sin samling. 1991 var kun det andet år i Island, hvor man var begyndt at afkomskåre hingste efter deres BLUP-værdi og erfaringerne var endnu ikke så store. Den såkaldt BLUP-kyndige af de daværende islandske avlskonsulenter havde i foråret 1991 rådet Adams ejer til at sørge for, at der blev fremstillet en masse afkom efter hans hingst, hvilket der vitterlig også blev i 1991, hvor Adam fik bedømt hele 29 afkom. Men dette var givetvis ikke noget særligt heldigt råd. Der var en del dårligt kårede afkom blandt de 29, hvilket medførte, at Adam, der havde ligget til 1. præmie for afkom, nu faldt ned i 2. præmie, da man lavede en BLUP-kørsel lige inden Fjórðungsmót 1991, baseret på forårets kåringer. I dag er de fleste hingsteejere meget bevidste om, at de dårligere afkom efter deres hingst slet ikke bliver fremstillet til en kåring.

Oprejsning
På trods af, at han kun opnåede 2. præmie for afkom, fortsatte Adam med at blive brugt rimeligt pænt og fik ca. 20 afkom per år i de efterfølgende år op gennem 1990erne, hvor der også løbende blev kåret afkom af fornuftig kvalitet. I 2000 havde hans BLUP-værdi faktisk rettet sig så meget, at han kunne være stillet med afkom ved årets Landsmót og have fået den 1. præmie, som eftertiden har vist, at han absolut fortjente. Adam stillede dog ikke med en samling ved dette stævne, men Landsmót 2000 var dog alligevel en succes og oprejsning for Adam, da to af hans døtre, Álfadís frá Selfossi og Pyttla frá Flekkudal, gjorde sig bemærket med meget flotte kåringer, herunder især flot tölt og udstråling.

Faktisk slutter historien om Adam kort efter netop Landsmót i 2000, da Adam blev aflivet 21 år gammel i august 2000, p.g.a. kræft i penis. Han blev begravet hjemme på gården Meðalfelli, som det ofte er traditionen, når der er tale om helt særlige heste i Island. Adam blev for øvrigt begravet sammen med sin mor Vordís, der blev aflivet ved samme lejlighed.

Aðall frá NýjabæAfkom og efterkommere
Adams har ifølge WorldFengur avlet i alt 503 afkom, hvoraf 118 er kåret. Af disse er 21 afkom kåret i 1. klasse.

Der er kun en enkelt hingst af høj kvalitet blandt disse afkom og han er fra en af de allersidste årgange efter Adam i 1999. Det er Aðall frá Nýjabæ, der er kåret med 8,13-8,97=8,64 og er en supervillig 5-gænger med meget taktfaste og rummelige gangarter. Aðall er 12 år gammel nu og har haft en lidt blandet start på sin karriere som avlshingst, men her i 2011 er der kommet flere meget højt kårede unge afkom frem, så nu ser det ud til, at der begynder at ske noget. Aðall fik sit store gennembrud som individ ved Landsmót i 2006, så de kommende år vil vise om årgangene født i årene efter 2006 sikrer ham et tilsvarende gennembrud som avlshingst.

Hidtil er det først og fremmest gennem sine døtre, at Adam har vist sin betydning og gennemslagskraft som avlshingst.

Den nyere tids suverænt bedste avlshingst i Island, Orri frá Þúfu, er som nævnt efter Adam-datteren Dama frá Þúfu, der desværre døde ung og kun efterlod sig dette ene afkom. Orri er meget grundigt beskrevet i mange sammenhænge, så her vil jeg blot fremhæve, at en af grundene til Orris store succes som både individ og avlshest er, at han kombinerer de stærkeste  egenskaber fra både sin far, Otur frá Sauðárkróki, der kommer med vilje, power, udstråling, bevægelse og stor rummelighed og kapacitet i gangarterne og sin morfar Adam, der kommer med et virkelig godt og samarbejdsvilligt sind, et meget stærkt töltanlæg, en flot form under rytter og samme gode bevægelse og rummelighed, som også kendetegner Otur. Orri frá Þúfu ved Landsmót 1990.
Álfadís frá Selfossi
Adams kendteste datter er givetvis Álfadís frá Selfossi, der var næstbedste 4-års hoppe ved Landsmót 2000 med en imponerende ridedom på 8,66 og en total på 8,31. Álfadís har nu allerede i en alder af kun 15 år opnået ærespræmie for afkom og har nu avlet fem højt kårede 1. præmie afkom, som har et gennemsnit på 8,12-8,60=8,40. Alle har de arvet deres mors udståling, store bevægelser og kapacitet og især gode tölt og trav. Af disse afkom er tre af dem 5-gængere med meget god pas.

Álfadís’ to første afkom, hingstene Álfasteinn frá Selfossi (efter Keilir frá Miðsitju) og Álfur frá Selfossi (efter Orri frá Þúfu), har begge været meget brugt som unghingste blandt andet p.g.a. deres mors store kvaliteter. Denne popularitet er opretholdt baseret på meget høje individkåringer og begge har nu vist sig at være meget gode avlshingste. Álfasteinn, som nu står i Danmark, har allerede i en alder af kun 10 år kvalificeret sig til ærespræmie for afkom i Island, som den yngste hingst nogensinde. Álfasteinn har avlet en hel stribe topafkom, som har opnået gode kåringer ofte i en meget ung alder og kronjuvelen blandt hans afkom er Spuni frá Vesturkoti, verdens højest kårede hingst nogensinde. Spuni er kåret med 8,43-9,25=8,92 blot 5 år gammel. Han kunne meget vel være den næste ”Orri” indenfor avlen af islandske heste.

Alfur, der med Orri som far faktisk er linieavlet på Adam, har også fået en flot start som avlshest, idet han i en alder af 9 år fik 1. præmie for afkom ved Landsmot her i 2011. Alfur har således også kursen sat mod ærespræmie for afkom, hvis da ikke hans norske ejer vælger at eksportere ham forinden.

Blandt Álfadís’ yngre afkom findes endnu to højtkårede hingste Gandálfur frá Selfossi (efter Gustur frá Hóli) og Álffinnur frá Syðri-Gegnishólum (efter Orri), samt en 2 år gammel helbror til Álfasteinn, så Álfadís har sat kursen mod en meget stor indflydelse på avlen i Island.

Álfadís frá Selfossi, 4 år gammel ved Landsmót 2000. Rytter: Christina Lund.
Álfadís frá Selfossi, 4 år gammel ved Landsmót 2000. Rytter: Christina Lund

Pyttla frá Flekkudal
Den anden meget kendte hoppe efter Adam er Pyttla frá Flekkudal, der var bedste hoppe i 7-års klassen ved Landsmót 2004 med en kåring på 8,28-8,73=8,55 og bl.a. 9,5 for tölt. Pyttla har næsten ligeså flotte resultater i avlen som Álfadís, idet hendes hidtil fire kårede afkom har et gennemsnit på 8,09-8,53=8,36. Pyttlas bedste afkom er Orri-datteren Æsa frá Flekkudal, der er kåret med 8,13-8,81=8,54. Hendes gennemslagskraft i avlen på den lidt kortere bane vil dog næppe være så markant som for Álfadís, idet hendes bedste søn Glymur frá Flekkudal, på trods af en flot kåring på 8,11-8,79=8,52 og et Islandsmesterskab i 5-gang, må formodes at blive brugt relativt begrænset, da han ikke er konstateret ren i spatrøntgen.

Som et lille kuriosum og en stærk understregning af, at Adam virkelig avler godt sind, kan det tilføjes, at begge disse fantastiske hopper, Álfadís og Pyttla, er efter mødre, der har fået karakteren 7,0 for sind ved deres højeste individkåring. Álfadís og Pyttla er selvfølgelig de to bedste døtre af Adam, men flere andre af hans bedste døtre har vist sig være gode og habile avlshopper. Her kan man fremhæve eksempelvis Diljá frá Skarði, Komma frá Þorláksstöðum, Gola frá Reykjavík og Dekkja frá Leysingjastöðum.

Andre børnebørn
Hvis man skal fremhæve et par højt kårede dattersønner af Adam, så er 4-gænger hingsten Stígandi frá Leysingjastöðum (efter Orri-sønnen Andvari frá Ey og førnævnte Dekkja) kåret med  8,00-8,45=8,27 og med bl.a. 9,5 for tölt, værd at nævne. Stígandi, der nu står i USA, har faktisk avlet ganske fint og især gode rideegenskaber. Det skal medtages i betragtningen, at han aldrig har været specielt meget brugt, bortset fra hjemme på fødegården.

En anden dattersøn er Ófeigur frá Þorláksstöðum (efter Nökkvi frá Vestra-Geldingaholti og førnævnte Komma), der er kåret med 8,15-8,77=8.52 og er en kraftfuld 5-gænger. Ligesom med ovennævnte Stígandi har Ófeigur aldrig været specielt meget brugt i Island og har relativt få kårede afkom, men der er kommet enkelte fine afkom.

Til allersidst skal lige tilføjes endnu en Adam-efterkommer med 9,5 for tölt. Det er den meget smukke og imponerende 4-gænger hoppe Jónína frá Feti (efter Orri-sønnen Roði frá Múla), der har Adam som morfar og er kåret med 8,46-8,68=8,59 og som udover førnævnte 9,5 for tølt også har opnået denne karakter for vilje/sind og form. Jónina er en hoppe, vi formentlig kommer til at høre meget mere til fremover, når hendes første afkom bliver voksne.

Det er også værd at bemærke, at ovenstående mange eksempler viser, at Adams døtre kombinerer rigtig fint med Orri og sønner af Orri. Man kan således konstatere, at Adam har haft kvaliteten til at kunne bære denne linieavl.

Adams arv
Hvis man skal sammenfatte Adams kvaliteter som avlshest, er det først og fremmest god tölt, godt sind og flot form, der skal fremhæves. Som man kan læse ovenfor, er der rigtig mange efterkommere af Adam, der har opnået 9,5 for tölt. Gennemgående er mange af hans efterkommere flotte, velrejste typer med gode taktfaste gangarter herunder især meget god tölt med flotte bevægelser og stor rummelighed. Dertil kommer et supergodt, nemt sind og en flot holdning og udstråling under rytter. Svaghederne bygningsmæssigt er en tendens til lidt tung kropsbygning og under middel benbygning. Endelig er der det med viljen, som har været det centrale emne omkring Adam gennem alle årene. Der er næppe tvivl om, at viljen er et af Adams svagere punkter rent avlsmæssigt, men man må sige, at for de bedste af hans afkom og efterkommere er dette absolut ikke et problem. Og det er heller ikke et problem, man ser i de efterfølgende generationer efter disse heste.

Rolf Olsen    

 

Aðall frá Nýjabæ fik ærespræmie for afkom ved Landsmót 2018Efterskrift maj 2019:
Status for Adams afkom i maj 2019 er, at siden denne artikel blev skrevet i slutningen af 2011 er ovennævnte Pyttla frá Flekkudal afkomskåret med ærespræmie i 2012 og Aðall frá Nýjabæ er afkomskåret med ærespræmie ved Landsmót 2018. 

Álfadís frá Selfossi står idag som Islands betydeligste avlshoppe i nyere tid med 12 kårede afkom, alle kåret med høj 1. præmie. Hendes sønner Álfur frá Selfossi er afkomskåret med ærespræmie i 2012 i en alder af kun 10 år og Álfasteinn frá Selfossi har kvalificeret sig til ærespræmie for afkom ligesom Álffinnur frá Syðri-Gegnishólum er afkomskåret med 1. præmie i 2016 i en alder af kun 9 år. Ydermere er der kåret yderligere fire sønner af Álfadís de senere år og i 2018 fik Álfasteinn-afkommene Spuni frá Vesturkot og Djörfung frá Ketilsstöðum ærespræmie for afkom.

Så alt i alt med

kan man vist roligt konkludere, at Adam har vist sig at være en meget stærk og gennemslagskraftig avlshingst.